Tom'sin Linux-opas: toimisto-ohjelmat

Artikkelin kirjoittaja: Panu Roivas | 0 kommenttia

ProjektinhallintaKPlato (v.0.7.2)

KPlato on osa KOffice suitea, ja on kattava tehtävänhallintasovellus. KPlato tarjoaa tehtävien ajoituksen ja seuraamisen lisäksi mahdollisuuden seurata ja analysoida näiden tehtävien kustannuksia. Tämän ominaisuuden avulla voit seurata miten asetetusta aikataulusta poikkeaminen vaikuttaa lopputulokseen.

KPlatossa on työkalu, jolla voit assosioida resursseja ja kustannuksia tehtäviin. Näin voit siis seurata resurssiallokaatiota koko projektin keston ajalta. Analyysityökalut mukaan lukien KPlato on kohtalaisen tehokas ohjelmisto suuremmankin skaalan operaatioissa.TaskJuggler (v. 2.4.3)

TaskJuggler on kustomoitu yksityiskohtiin erikoistuva projektinhallintasovellus. Vaikka GUI on olemassa, sinun täytyy lisätä resurssit ja työtehtävät manuaalisesti, Notepad-tapaan. Tämä voi olla haastavaa, mutta se mahdollistaa ilmoitusten, attribuuttien, lippujen ja makrojen lisäämisen mihin tahansa. Kun kaikki on valmista, voit yksinkertaisesti valita Report -välilehden nähdäksesi graafiset kaaviot haluamallasi näkymällä, jos siis kirjoitit tiedot oikealla tavalla Editor -välilehdellä.

Projektin lisääminen TaskJuggleriin voi olla todella rasittavaa, mutta sen manuaalisen editorin ansiosta voit seurata jokaikistä haluamaasi yksityiskohtaa projektissa. TaskJuggler on luultavasti vaivan arvoinen suuremmissa projekteissa sen kustomoidun raportoinnin ansiosta.

Planner (v.0.14.4)

Planner on GNOME Office suiten projektinhallintatyökalu. Plannerissa on neljä eri työkalua tai näkymää, joissa voit seurata projektiasi. Niihin pääsee käsiksi vasemmasta sivupaneelista.

Ylin on Gantt. Tämä Gantt-kaavio näyttää pienemmät tehtävät, joista projektisi koostuu, aikalinjalla jokaiseen tehtävään tarvittavien resurssien kanssa. Tasks -näkymä antaa siunn luoda ja muokata yksittäisiä tehtäviä ja määrätä resursseja niille. Resources -näkymässä voit luoda ja luokitella resursseja. ResourcesUsage -näkymä on graafinen esitys resurssien käytöstä, tavallaan kuin Gantt -näkymä, mutta painottaen resursseja tehtävien sijaan.Assosioimalla materiaali- ja palkkakustannukset resursseihin, Planner pystyy pitämään kirjaa projektin kokonaiskustannuksista. Planner on lupaava, mutta siitä puuttuu KPlaton viimeistely ja TaskJugglerin kehittyneisyys.

Kommentoi artikkelia