Testissä kahdeksan 5.1- ja 7.1-kanavaista kuulokemikrofonia pelikäyttöön

Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila | 0 kommenttia

Testitulokset: Taajuusvaste ja mikrofonin laatu


Aloitetaan objektiivisilla testeillä ja koska vastaavia testejä ei nähdä Tom's Hardwaressa kovin usein, avataan testien taustoja hieman tarkemmin.

Ehkä paras tapa kaiuttimen taajuusvasteen käsitteen ymmärtämiseen on tutustua sen mittaamiseen. Kaiuttimilla toistetaan audiosignaali, joka samanaikaisesti sisältää yhtä paljon ääntä kaikilla taajuuksilla. Kaiuttimen toistamaa ääntä mitataan kaikilla ihmisen kuulemilla taajuuksilla eli 20 Hz:tä ylös 20 kHz:n. Mittaustulosten perusteella nähdään testattavan laitteen taajuusvaste. Täydellinen kaiutin täydellisessä olosuhteissa tuottaisi täysin tasaisen tuloksen, joka tarkalleen vastaisi sisään ajettua äänisignaalia. Huiput ja laaksot nauhoitetussa signaalissa kertovat siitä, että kaiutin ei toista kaikkia äänen taajuuksia tasaisesti.

Kuulokkeiden testaus muodostaa tietysti omanlaisensa haasteen. Jotta voisimme parhaiten simuloida kuulokkeiden käyttöä, sijoitimme mikrofonin testinuken korvaan. Toisin kuin kaiuttimille, kuulokkeille ei ole olemassa teoreettista täydellistä taajuusvasteen käyrää. Ideaalisessa tilanteessa tulokset kuitenkin muistuttaisivat tasaisia käyriä, joissa mikään yksittäinen taajuusalue ei vaimene tai korostu. Kannattaa muistaa, että nämä mittaukset antavat parhaiten tietoa verrattuna toisiinsa eivätkä ne kuvasta suoraan absoluuttisia totuuksia taajuuksien toistosta.

Ennen tulosten esittelyä käydään läpi eri taajuusalueiden nimitykset:
  • Alemmat bassotaajuudet ulottuvat 20 Hz:stä 60 Hz:n ja kuulumisen sijaan ne enemmänkin tuntuvat kehossa. Tämän taajuusalueen äänet aiheuttavat mielikuvia voimakkuudesta.
  • Bassotaajuudet ovat 60 ja 250 Hz:n välillä. Tällä taajuusalueella (erityisesti 90 - 200 Hz) kuuluu musiikin bassorytmi.
  • Alemmat keskitaajuudet ovat 250 ja 500 Hz:n välillä. Sitä kutsutaan myös bassopreesenssin alueeksi.
  • Keskiäänet sijoittuvat 500 Hz:n ja 2 kHz:n väliin. Tälle alueelle voivat sijoittua musiikin instrumentit ja vokaalit.
  • Ylemmät keskitaajuudet ovat 2 - 4 kHz:n välillä. Korkeampiääniset instrumentit ja useimmat vokaalit kuuluvat tällä alueella ja korva on myös erittäin herkkä ylempien keskitaajuuksien osalta.
  • Preesenssi yltää 4 kHz:stä 6 kHz:n. Hiljaisemmat tasot tällä alueella saavat äänen kuulostamaan kaukaisemmalta.
  • Kirkkaat äänet ovat taajuudeltaan 6 kHz - 20 kHz. Tällä alueella erottuvat äänen eri harmoniat ja erittäin selkeät äänet ja tälle taajuusalueelle painottunut toisto saa äänen kuulostamaan terävältä ja selkeämmältä sekä tarkalta.

Tässä taulukossa on kuvattuna kaikkien testilaitteiden taajuusvasteet. Kaikki testattiin ilman ekvalisaattorin säätöä ja kaikki ääneen vaikuttavat asetukset poissa käytöstä.Kaiuttimien käyriin verrattuna kuulokkeiden käyrät sijoittuvat huomattavasti kapeammalle alueelle. Enimmäis- ja vähimmäisvoimakkuuksien väliin jää korkeintaan 25 dB:n alue. Käyristä löytyy huomattavat määrät nousuja ja laskuja, joten kuviosta on hankala saada irti kovin paljon informaatiota nopealla vilkaisulla.

Muutamissa malleissa erottuu kuitenkin yksilöllisiä eroja. Logitechin G35:n käyrä vaihtelee eniten ylemmillä taajuusalueilla kun taas Corsairin Vengeance 1500 on ihailtavan tasainen siihen asti, kunnes se osuu huomattavaan möykkyyn ylätaajuuksilla.

Ensimmäinen taulukko ei sisällä ollenkaan Psyko Carbon -kuulokkeiden tietoja, sillä testasimme sen erikseen kaikkien analogisten liitäntöjen osalta:Carbonin käyrässä näkyy keskellä merkittävä kohouma ja sen bassokäyrä on huomattavasti muita matalammalla.

Kannattaa muistaa, että kaikki testin kuulokkeet Psyko Carbonia ja Razerin Megalodonia lukuun ottamatta sisältävät graafisen ekvalisaattorin, eli pienet heitot käyrissä eivät ole ylitsepääsemätön ongelma ja toistoa voidaan säädellä maun mukaan. Carbonin analogisten liitäntöjen osalta voidaan käyttää mitä tahansa sovellusta, joka vaikuttaa äänikortin tuottamaan ääneen. Äänenlaadun subjektiivinen arvio on siis kuulokkeiden kohdlla merkittävämpi tekijä, mutta halusimme esittää myös kovia faktoja kuulokkeiden taajuusvasteista niiden oletusasetuksilla.

Halusimme myös tarjota lukijoille mahdollisuuden kuulla eri kuulokkeiden mikrofonien toimintaa. Nauhoitimme jokaisella kuulokemikrofoniyhdistelmällä pienen testipätkän, jota kukin voi itse todeta miltä testin mikrofonit kuulostavat. Tämä esimerkki antaa siis kuvan siitä, miltä mikrofoni kuulostaisi esimerkiksi tiimikavereiden osalta. Lopputulokseen vaikuttaa tietysti myös kuuntelijan kaiuttimet. Lisäksi otimme testipätkiin mukaan kuulokkeiden esiasennetut ääniavatarit. Videon laatu kannattaa asettaa 720p-tasolle, jotta äänenlaatukin olisi paras mahdollinen.

Kommentoi artikkelia