OCZ Vertex 3: Toisen sukupolven SandForce massoille

Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila

MTTF? BTBF? ”Minun asemani on kestävämpi kuin sinun”

Jokaisen tallennuslaitteen teknisissä tiedoissa kerrotaan luotettavuudesta Mean time between failures –arvolla (MTBF) tai mean time to failure –arvolla (MTTF). Näiden kahden ominaisuuden asteikko on sama, mutta ensimmäisessä tapauksessa oletetaan virheen olevan korjattavissa ja toisessa tapauksessa kyseessä on aseman vaihto.


SF-1222 SF-2141 SF-2181 SF-2281 SF-2282 SF-1565 SF-2582 SF-2682
Käyttökohde Kuluttajat Kuluttajat Kuluttajat Kuluttajat Kuluttajat Yritykset Yritykset Yritykset
MTTF (tunteja)
2 miljoonaa
2 miljoonaa 2 miljoonaa 2 miljoonaa 2 miljoonaa 10 miljoonaa 10 miljoonaa 10 miljoonaa


Kun tarkastelet SandForce-ohjaimilla varustettujen yrityskäyttöön tarkoitettujen asemien, kuten SF2582 MTTF-arvoja, huomaat niiden yltävän 10 000 000 tuntiin saakka. Silti SF-2281 on merkitty vain 2 000 000 tuntia kestäväksi.

Pienellä matematiikalla selviää, että 10 000 000 tuntia tarkoittaa noin 1140 vuotta. Tarkoittaako tämä, että yritystason aseman voi jättää perinnöksi kymmenen sukupolven päähän?Ei ollenkaan. Arviossa on kyse todennäköisyydestä. MBTF-arvon laskemiseksi on olemassa monia eri tekniikoita, mutta tässä on niistä yksi. Oletetaan, että SandForce testaa 2000 kappaletta SF-2582-ohjaimella varustettuja asemia laboratoriossaan. Jos kaikki asemat käännettäisiin päälle samaan aikaan, jokainen kulunut tunti voitaisiin laskea 2000 tunniksi aseman käyttöaikaa. Esimerkin vuoksi oletetaan, että ensimmäinen SSD-asema vioittuisi 2000 käyttötunnin jälkeen (joka on noin 82 päivää). Kellot pysäytettäisiin siihen ajankohtaan ja MTBF-arvo laskettaisiin kaikkien käytössä olleiden asemien käyttötuntien perusteella. Koska vain yksi kahdesta tuhannesta asemasta vioittui 2000 tunnin jälkeen, MTBF-arvoksi tulisi noin neljä miljoonaa tuntia.

Tämän tyyppinen laskentatapa ei ole ongelmaton, sillä se ei ota juuri huomioon edistyneempää tilastollista tai stokastista matematiikkaa. Emme voi olla varmoja, etteivät loputkin 1999 asemaa olisi hajonneet viisi minuuttia ensimmäisen rikkoutumisen jälkeen. Tästä syystä MTBF-arvot saattavat olla ylisuuria todellisuuteen nähden (käytetystä laskentatavasta riippuen).Vaikka laskentatapa onkin hieman omituinen, sen perusteella kuitenkin lasketaan asemille ilmoitettavat MTBF-arvot. Corsairin Force-asemissa käytetään samaa SF-1222-ohjainta, joka löytyy myös OCZ:n Vertex 2 –asemasta. Force-asemille annetaan silti 1,5 miljoonan tunnin MTBF-arvo verrattuna Vertex 2:n kahteen miljoonaan tuntiin. Tämä eroavaisuus johtuu siitä, että MBTF-arvot lasketaan todennäköisyyden summana. SSD-asemaan rakentamiseen tarvitaan monia eri komponentteja: muistia, konverttereita, ohjaimia, vastuksia jne. Vaikka SF-1222 on merkitty kestämään 2 miljoonaa tuntia, Corsairin käyttämät komponentit yhdessä muodostavat 1,5 miljoonan tunnin kestävyyden. Koska mikä tahansa järjestelmä on vain niin kestävä kuin sen heikoin osa, tämä johtaa alempaan MTBF-arvoon. OZC antaa asemalleen korkeamman MTBF-arvon, sillä se on mitannut muiden käyttämiensä komponenttien kestävyydeksi yli 2 miljoonaa tuntia. Siksi OCZ ilmoittaa muistiohjaimen luotettavuuden koko aseman MTFB-arvona.

Haluamme tuoda tämän esiin, sillä MTBF-arvot eivät ole erityisen hyvä tapa mitata aseman mahdollista kestävyyttä. Ei ole järkevää verrata kahta asemaa keskenään pelkästään MTBF-arvojen perusteella, vaikka käytössä olisikin sama ohjain (kuten Force ja Vertex 2). Jos pidät matematiikasta, olet jo tajunnut miten helposti tätä arvoa voidaan manipuloida. Helpoin tapa on yksinkertaisesti lisätä testattavien asemien määrää. Jos asemien määrä tuplataan, myös MTBF-arvo tuplaantuu. Unohdetaan tämän mittaustavan ongelmat hetkeksi. Jos emme tiedä montako asemaa on alun perin testattu, ei ole mahdollista tietää kuinka pitkää käyttöikää yhdeltä asemalta voisi odottaa. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun seuraavan kerran suunnittelee aseman ostoa. Tämä pätee sekä SSD-asemiin että perinteisiin kiintolevyihin.

Kommentoi artikkelia