60/64 GB SSD-vertailu: Crucial, Samsung ja SandForce

Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila | 0 kommenttia

SandForce-asemat yksinkertaistettuna


Kuten edellisellä sivulla mainitaan, päätimme sisällyttää tähän testiin kaksi eri SandForce-pohjaista asemaa, jotta testin mittakaava ei kasva holtittomasti. Perusteet asemien valinnalle ovat olemassa: Kaksi SF-22xx-pohjaista SSD-asemaa samalla kapasiteetilla suoriutuvat testeistä lähes identtisesti, kunhan molemmat käyttävät samaa NAND-rajapintaa. Kaikki valmistajat eivät kuitenkaan käytä täysin samoja tekniikoita, joten myös SandForce-asemien välillä on eroja suorituskyvyssä.

Toisen sukupolven SandForce-asemia on tarjolla eri muistipiireillä varustettuna ja niiden suorituskykyerot ovat seuraavanlaiset:
  1. SandForce-ohjain ja Toggle-mode-muisti (kuten esimerkiksi Mushkin Chronos Deluxe, Patriot WIlrdfire, OCZ Vertex 3 Max IOPS)
  2. SandForce ja synkroninen ONFi NAND (esimerkiksi OCZ Vertex 3, Corsair Force GT, Kingston HyperX)
  3. SandForce ja asynkroninen ONFi NAND (OCZ Agility 3, Corsair Force 3, Mushkin Chronos, Patriot Pro).

Toggle-mode- ja ONFi ovat yksinkertaisesti rajapintojen standardeja, samaan tapaan kuin USB ja FireWire. Ne johtuvat NAND-muistin valmistajien ongelmista sopia yhtenäisestä standardista. Intel ja Micron kannattavat ONFi-tekniikkaa kun taas Toshiba ja Samsung tukevat Toggle-mode-muistia. Näiden kahden suora vertaaminen toisiinsa on kuitenkin kohtalaisen vaikeaa. Signalointiarkkitehtuurien eroavaisuuksien vuoksi huippunopeudet eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Siitä huolimatta Toggle-mode-muistiin perustuvat SSD-asemat löytyvät yleensä suorituskykytaulukoiden kärjestä ja ne ovat yleisesti ottaen nopeimpia ikinä testaamiamme SATA-asemia.



Silti Toggle-mode-muistiin perustuvat SandForce-asemat ovat äärimmäisen harvinaisia 60 gigatavun kokoluokassa. Siksi testissä keskitytään pelkästään ONFi-rajapintaan perustuviin SandForce-asemiin. Silti niidenkin joukosta löytyy vielä kahta alakategoriaa eli synkronista ja asynkronista muistia. Niiden erottaminen toisistaan vaatii muistipakettien pintaan tehtyjen merkintöjen tarkastelua. Intel ja Micron valmistavat molempia muistityyppejä, joten niiden erottaminen toisistaan saattaa olla hankalaa.

Vaikka kahden eri muistityypin signaloinnit eroavatkin toisistaan, tärkeintä on kuitenkin muistaa, että synkroninen liitäntä on nopeampi. Tulevaisuudessa synkroninen muisti korvaa yhä enenevissä määrin halvemmat asynkroniset muistipiirit. Me testaamme molemmat eri muistityypit saadaksemme selville millainen niiden välinen erotus todellisuudessa on.

Kommentoi artikkelia