Kuvanlaatu testissä: GeForce vastaan Radeon HQV 2.0 -testissä

Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila

Testiluokka 1: Videokonversio jatkuuToinen kappale: Filmin resoluutiot

Tämän kappaleen testit keskittyvät pääosin lomituksen rytmin tarkasteluun ja sen havainnointiin, pystyykö videoprosessori havaitsemaan oikean rytmin lomitukselle. Videokuvan lomituksen rytmittämisellä eri lähdemateriaaleista muodostuva kuva voidaan venyttää tai tiivistää sopimaan tv-lähetyksissä käytettyihin 50 (PAL) tai 60 hertsin lomitettuun muotoon. Jos videoprosessori ei kykene kunnolla tunnistamaan alkuperäistä ruudunpäivitysnopeutta, se saattaa aiheuttaa artefakteja ja moiré-kuviointia. Testissä käytetty videokuva sisältää tulosten arviointia helpottavia ruutuja. Pistemäärä perustuu oikean rytmin tunnistamisen nopeuteen. Viisi pistettä annetaan puolen sekunnin sisällä tapahtuneesta tunnistamisesta ja kolme sekunnin ajalta. Jos rytmiä ei tunnisteta, annetaan nolla pistettä.

Tämä on täysin objektiivinen testi. Havaitsimme, että kaikki Radeon-kortit pystyvät tunnistamaan 2:2 ja 3:2 version rytmin. Kaikki Nvidian kortit toimivat hyvin 3:2 rytmillä, mutta GeForce GT 210, GT 430 ja GeForce GTX 460 eivät tunnistaneet 2:2 rytmiä testeissämme.

Lomituksen rytmin tunnistus

Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
Stadium 2:2 5
5
5
5
5
Stadium 3:2
5
5
5
5
5


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
Stadium 2:2 5 0
5
5
0
0
Stadium 3:2 5
5
5
5
5
5


Kolmas kappale: Kuvien päällekkäisyys

Kun tekstiä asetetaan kuvan päälle, sen lomitukseen vaikuttava rytmi saattaa olla erilainen kuin alla olevan videokuvan. Jos videoprosessori ei tunnista eroja oikein, saattaa tekstin reunoihin muodostua sahalaitaisuutta. Jos tekstissä ei ole havaittavissa epätasaisuuksia, näytönohjaimelle annetaan viisi pistettä. Jos artefakteja erottuu vain aluksi, näytönohjain saa kolme pistettä. Artefaktien esiintyminen lähes kaikissa kohtauksissa johtaa nollaan pisteeseen. Tämä kappale sisältää kaksi erikseen pisteytettyä testiä. Toisessa tarkastellaan vaakatasossa liikkuvaa tekstiä ja toisessa pystysuuntaista liikettä.Tämä testi oli erityisen hankala arvioida. Teksti vaikuttaa selkeältä lähes kaikissa tapauksissa, mutta ei kuitenkaan täysin tasaiselta, erityisesti pystysuuntaisen liikkeen tapauksessa. Perustuen kuitenkin hyvään yleisvaikutelmaan, annamme kaikille korteille täydet viisi pistettä.

Tekstiä kuvan päällä

Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
Vaakasuuntainen 5
5
5
5
5
Pystysuuntainen
5
5
5
5
5


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
Vaakasuuntainen 5 5
5
5
5
5
Pystysuuntainen 5
5
5
5
5
5


Neljäs kappale: Vasteajan testit

Tämä testi mittaa kahden tärkeimmän rytmin tunnistamisen ja lukitsemisen nopeutta. Havainnointia helpottaa ympyräradalla kiertävä pallo. Rytmin tunnistamisesta alle puolessa sekunnissa saa viisi pistettä, puolesta sekunnista sekuntiin saa kaksi pistettä. Jos lukitsemiseen kuluu yli sekunti, annetaan nolla pistettä. Pisteitä ei tietysti anneta myös siinä tilanteessa, että rytmiä ei tunnisteta lainkaan.Huolimatta tämänkin testin objektiivisuudesta, rytmin havainnointi on kohtuullisen hankala johtuen ympyrää kiertävän pallon nopeudesta. Havaintojemme mukaan kaikki näytönohjaimet saavuttivat täydet pisteet.

Muutamat GeForce-kortit eivät kuitenkaan tunnista 2:2 rytmiä ja ne menettävät pisteitä. Rytmin löytämisen nopeus on mukana jo aiemmassa testissä, mutta sen sisällyttäminen toiseenkin testiin on ehkä tarkoitettu painottamaan enemmän yleisimpien 2:2 ja 2:3 rytmien merkitystä verrattuna seuraavaksi käsiteltävin vähemmän yleisiin versioihin.

Vasteajan testit

Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
2:2 lukitus
5
5
5
5
5
3:2 lukitus
5
5
5
5
5


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
2:2 lukitus 5 0
5
5
0
0
3:2 lukitus 5
5
5
5
5
5


Viides kappale: Useat eri rytmit

Nämä testit ovat identtisiä toisen kappaleen testeihin paitsi käytettyjen eri rytmitysten osalta.

Useammat rytmit

Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
2:2:2:4
24 FPS DVCAM
5
5
5
5
5
2:3:3:2
24 FPS DVCAM
5
5
5
5
5
3:2:3:2:2
24 FPS Vari-speed
5
5
5
5
5
5:5
12 FPS Animation
5
5
5
5
5
6:4
12 FPS Animation
5
5
5
5
5
8:7
8 FPS Animation
5
5
5
5
5


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
2:2:2:4
24 FPS DVCAM
5 0
5
5
0
0
2:3:3:2
24 FPS DVCAM
5
0
5
5
0
0
3:2:3:2:2
24 FPS Vari-speed
5
0
5
5
0
0
5:5
12 FPS Animation
5
0
5
5
0
0
6:4
12 FPS Animation
5
0
5
5
0
0
8:7
8 FPS Animation
5
0
5
5
0
0


Tässäkin testissä GeForce 210, GT 430 ja GTX 460 jäävät jälkeen, kun muut GeForce-mallit ja kaikki Radeon-mallit saavuttavat täydet pisteet.

Tässä testissä nähtyjen hyvin harvinaisten rytmitysten painoarvoa olisi ehkä syytä vähentää verrattuna yleisimpiin 2:2 ja 2:3 rytmityksiin. Koska hyvin harva näkee milloinkaan tässä testattuja lomitussuhteita, tämä testi vaikuttaa liiaksi lopputulokseen eikä anna realistista kuvaa yleisestä videosuorituskyvystä.

Kuudes kappale: Värien skaalaus

Tämä testi keskittyy tutkimaan videoprosessorin kykyä toistaa alaspäin skaalattuja videoita. Kuvaan saattaa ilmestyä artefakteja, jos videoprosessori ei pysty ylöspäinskaalaamaan videota kunnollisesti. ICP-testissä käytetään lomitettua videokuvaa ja CUE-testissä progressiivista videota. Viisi pistettä annetaan, jos väriartefakteja ei ole havaittavissa. Pienistä artefakteista pisteet laskevat kahteen ja nollaan, jos artefaktit ovat selvästi erottuvia.Tämän testin arviointi saattaa olla hyvin vaikeaa erittäin pienten artefaktien tapauksessa. Olemme kuitenkin taipuvaisia antamaan täydet pisteet näytönohjaimille, jotka selvästi tuottavat hyvää kuvanlaatua.

Vaikka kaikki kortit saavat täydet viisi pistettä progressiivisen videon CUE-testissä, kaikki GeForce-kortit tuottavat jonkin tasoista artefaktia lomitetun videon tapauksessa, lukuun ottamatta GTX 470 –mallia, joka saa täydet pisteet.

Väritahdistus

Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
Värin puhtaus
Problem (ICT)
5
5
5
5
5
Väripuhtaus skaalatessa
Error (CUE)
5
5
5
5
5


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
Värinpuhtaus
Problem (ICT)
5 2
2
2
2
2
Värinpuhtaus skaalatessa
Error (CUE)
5
5
5
5
5
5

Kommentoi artikkelia