Kuvanlaatu testissä: GeForce vastaan Radeon HQV 2.0 -testissä

Artikkelin kirjoittaja: Teemu Laitila

Testiluokka 1: Videokonversioa


Tämä testiosio keskittyy videoprosessorin kykyyn toistaa videota mahdollisimman sulavasti erilaisista lähdemateriaaleista. Ideaalisessa tilanteessa videolla ei erotu sahalaitoja ja värintoisto säilyy tarkkana.

Ensimmäinen kappale: Videon resoluutio

Ensimmäisessä kappaleessa testataan laitteiston kykyä esittää staattisia ja liikkuvia kuvia samassa ruudussa mahdollisimman pienellä määrällä sahalaitoja. Hyvän pistemäärän saavuttamiseksi videoprosessorin on yhdistettävä tai interpoloitava videon vaakarivejä tasaisen reunan aikaansaamiseksi niissä kohdin kuin se on tarkoituksenmukaista.

Ympyrä ja viisari

Suoraa viivaa pyöritetään ympyrän keskellä. Interpolointi vaikeutuu kulman pienentyessä. Testistä saa täydet viisi pistettä, jos viiva näyttää sileältä 10 asteen kulmassa ollessaan. Neljä pistettä annetaan sileästä viivasta 10 ja 20 asteen välillä ja kaksi pistettä jos sahalaidat erottuvat vielä 20 ja 30 asteen kulmassa. Jos sahalaitoja on havaittavissa vielä yli 30 asteen kulmassa, pisteitä ei anneta.

Tätä testiä on hankala tuomaroida, vaikka se onkin täysin subjektiivinen. Vaikeutta aiheuttaa nopeasti liikkuva viisari josta on hankala nähdä tarkasti, missä kulmassa sahalaitoja alkaa ilmestyä (jos se alkaa vasta lähellä 10 astetta).

Osoitintaulu
Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
5
5
5
4
4


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
5
5 5
5
5
4


Kannattaa huomioida, että jotkut kuvanparannustekniikat parantavat tuloksia toisissa testeissä ja huonontavat niitä toisissa. Viisaritesti on siitä hyvä esimerkki. Reunojen terävöittäminen saattaa lisätä sahalaitoja jonkun verran. Tästä syystä halvempi GeForce 210 saa testissä paremmat pisteet kuin Edge-enhancement-asetusta käyttävät kalliimmat GeForce-mallit.

Viisari staattisella kuvioinnilla

Tämä testi näyttää samalta kuin aiempikin, mutta siinä keskitytään eri osa-alueisiin. Tämän testin tarkoituksena on tarkkailla taustalla olevaa ruudukkoa ja sitä, vääristyykö ruudukko viisarin liikkuessa sen läpi. Näytönohjaimen pistemäärä vähenee, jos ruudukossa tapahtuu muutoksia. Viisarin ympärillä näkyvä halo-efekti on hyväksyttävä niin kauan, kun ruudukossa ei tapahdu venymistä tai hajoamista. Pienet muutokset ja artefaktit laskevat pistemäärän kahteen ja selvästi havaittava vilkkuminen antaa nolla pistettä.Vaikka tämäkin testi on osittain subjektiivinen (ainakin vääristymän määrän arvioinnin osalta), kaikki näytönohjaimet saavat täydet pisteet pitämällä ruudukon täysin vakaana. Viisarissa erottuu pientä halo-efektiä, mutta se ei estä täysien pisteiden saamista.

Osoitintaulu staattisella kuvioinnilla
Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
5
5
5
5
5


GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
5
5 5
5
5
5


Harmaat palkit

Tässä testissä tarkastellaan toimiiko videoprosessorin de-interlace-toiminto samalla tapaa kaikilla eri kirkkauden tasoilla. Tarkoituksena ei ole ottaa selvää missä palkeissa sahalaitoja esiintyy, vaan tarkastella kaikkien neljän ryhmän samankaltaisuuksia. Viisi pistettä saa, jos kaikki palkit ovat samanlaisia, kolme pistettä jos tummimmissa palkeissa esiintyy artefakteja, yksi piste, jos toiseksi kirkkaimmissa palkeissa erottuu artefakteja. Artefaktit kaikissa ryhmissä johtavat nollaan pisteeseen.

Arviointiperusteet ovat objektiiviset, mutta testi perustuu silti subjektiivisiin havaintoihin. Emme havainneet mitään eroavaisuuksia minkään kirkkaustasojen välillä, joten annamme täydet viisi pistettä kaikille näytönohjaimille.

Harmaat palkit
Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
5
5
5
5
5

GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
5
5 5
5
5
5


Viulu

Tässä testissä tarkastellaan videokuvaa viulunsoittajasta. Viulun kielet ovat matalassa kulmassa horisonttiin nähden ja ne liikkuvat edestakaisin kun viulua soitetaan. Testistä saa viisi pistettä, jos liikkuvien kielten ympärille ei muodostu artefakteja. Pisteet tippuvat kolmeen, jos artefakteja on havaittavissa liikkeen aikana ja nollaan, jos niitä on havaittavissa suurimman osan ajasta.

Artefaktien olemassaolo on kohtalaisen objektiivinen tilanne, mutta niiden määrän arviointi on vahvasti subjektiivista. Havaintojemme pohjalta annoimme kaikille korteille täydet viisi pistettä.

Viulun kielet
Radeon HD 6850 Radeon HD 5750 Radeon HD 5670 Radeon HD 5550 Radeon HD 5450
5
5
5
5
5

GeForce GTX 470 GeForce GTX 460 GeForce 9800 GT GeForce GT 240 GeForce GT 430 GeForce 210
5
5 5
5
5
5

Kommentoi artikkelia